100 tys złotych dla młodego rolnika

3ca90eeeaa6dba9e80fc79776a8f61ae

Jak uzyskać 100 tys?

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich osoby, rozpoczynające prowadzenie gospodarstwa rolniczego mają możliwość uzyskać nawet 100 tys złotych! Pieniądze te powinny być przeznaczone na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych. Premia dla Młodego rolnika może być przeznaczona danej osobie tylko raz, chyba że poprzednia premia nie była wypłacona z powodu rezygnacji.

O wynagrodzenie może się ubiegać osoba, która:

Jak wykorzystać środki?

Zwycięzca otrzyma premię w dwóch ratach:

I – 80% w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji

II – 20% po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik powinien przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje, dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe, czyli nabyte lub wytworzone we własnym zakresie i stanowiące własność rolnika. 

Czynniki chemiczne i biologiczne, szkolenia bhp, bezpieczeństwo w pracy

Czynniki chemiczne, z którymi stykamy się na co dzień w pracy dzielą się na dwa rodzaje: substancje chemiczne oraz mieszaniny. Zarówno jedne, jak i drugie mogą być niebezpieczne dla zdrowia pracownika, dlatego ważne jest, by każdy zapoznał się z odpowiednim instruktażem stanowiskowym. Może to być szkolenie bhp wstępne (jeśli dopiero zaczyna pracę) lub szkolenie okresowe (jeśli ponawia je po jakimś czasie od zatrudnienia). Dobrze jest, jeśli również pracodawca przechodzi specjalnie przygotowane dla niego szkolenie bhp dla pracodawców.

 employer

Definicje z zakresu kursu bhp

Na początek zastanówmy się, co jest substancją chemiczną, a co mieszaniną i na jakich stanowiskach pracy możemy się z nimi zetknąć.

Substancje chemiczne – są to pierwiastki chemiczne lub ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji.

Mieszaninami nazywami mieszaniny/ roztwory składajace się z dwóch lub większej liczby substancji.

Kto powinien ukończyć takie szkolenie bhp?

Do grup zawodowych narażonych na czynniki biologiczne należą:

 • służba zdrowia,

 • laboratoria mikrobiologiczne,

 • lecznice zwierząt,

 • hodowla zwierząt,

 • hodowla roślin,

 • przemysł drzewny,

 • przemysł biotechnologiczny,

 • przetwórstwo odpadów,

 • oczyszczanie ścieków.

Dla pracowników tych zarezerwowane powinno być specjalne szkolenie bhp – oferuje je firma
http://szkoleniabhp.edu.pl
. W wypadku stanowisk inżynieryjno-technicznych kurs powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat i nie później niż 12 miesięcy od daty zatrudnienia danego pracownika. Każde szkolenie bhp kończy się przeprowadzeniem egzaminu, który daje pracodawcy pewność, że jego pracownicy znają przepisy i mogą bezpiecznie wykonywać dalej swoje czynności służbowe.

Poniżej widnieje tabela z oznakowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. Z każdym lub z większością z nich będziemy mogli się spotkać podczas pracy na wyżej wymienionych stanowiskach.

niebezpieczne substancje

Siły bezwładności działające na podnośniki koszowe

podestyDziś po raz kolejny zajmiemy się kwestią stateczności w podnośnikach koszowych. Jest to zagadnienie bardzo istotne dla każdego operatora urządzeń transportu bliskiego, w tym właśnie podestów ruchomych. Omówmy więc sobie pojęcie siły bezwładności, zobaczmy, jakie mogą być konsekwencje nierozważnej pracy na platformie roboczej. Celem artykułów, które publikujemy jest zwiększenie świadomości kursantów przygotowujących się zdania egzaminu UDT oraz operatorów podnośników koszowych i osób, które współpracują z operatorami. Nasze teksty i przekonania opieramy na doświadczeniu wynoszonym z pracy w firmie Rent-Expert –
http://podnosnik24.net
. Jest to firma zajmująca się wynajmowaniem maszyn budowlanych, w tym wynajmowaniem podnośnika koszowego różnym, zewnętrznym firmom i klientom indywidualnym.

O różnego rodzaju podstawowych obciążeniach platformy roboczej pisaliśmy pod adresem
http://wkrainiehades.blog.pl/obciazenia-dzialajace-na-podnosniki-koszowe/
– polecamy przeczytać ten tekst, jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat właściwego postępowania w trakcie pracy z podestami ruchomymi.

Podnośniki koszowe – kiedy występują siły bezwładności?

Przede wszystkim w naszych rozważaniach trzeba określić moment, w którym dochodzi do wystąpienia sił bezwładności (fachowo oznaczane są one literą B). Występują przy zmianie prędkości ruchów roboczych platformy roboczej obciążonej udźwigiem nominalnym oraz przy zmianach prędkości ruchomuych mas własnych poszczególnych elementów podnośnika. Jak wiadomo, siłyt te zależne są od wielkości przemieszczanej masy i przyspieszenia. Z największym przyspieszeniem mamy do czynienia podczas rozruchu i hamowania.

murale1

Największe i najbardziej niebezpieczne siły bezwładności pojawiają się w trzech kluczowych momentach pracy na podestach/ podnośnikach koszowych:

 • hamowanie mechanizmu jazdy podestu,

 • opuszczanie platformy roboczej zamocowanej do długiego wysięgnika wychylnego, szczególnie w czasie hamowania w skrajnym położeniu wysięgnika,

 • rozruch i hamowanie mechanizmu obrotu.

 

Profesjonalne usługi podnośnikami koszowymi

Momenty te więc (ruszanie, hamowanie, ruch platformą) są więc punktami, na które operator podnośnika koszowego w Rent-Expert
http://rent-expert.pl
musi szczególnie zwracać uwagę. Firma cieszy się nieposzlakowaną opinią prawdziwego eksperta wykonującego wszelkie prace budowlano-remontowe, konserwatorskie, montażowe i inne. Wynajem podnośników koszowych w Łodzi to doskonała forma, by innym, w tym klientom indywidualnym i biznesowym, udzielać pełnego zakresu usług.

Wprowadzona kilka lat temu norma EN 280 ogranicza maksymalne prędkości poszczególnych ruchów roboczych. Zmniejszanie sił bezwładności można uzyskać przez:

 • stopniowy i łagodny, płynny rozruch,

 • unikanie gwałtownego hamowania, szybkiej zmiany kierunku ruchu,

 • pracę przy niepełnych prędkościach.

Transport ludzi na wózkach widłowych, wózki widłowe specjalizowane

NEXEN Lift TucksCi z Was, którzy w przyszłym roku zamierzają wybrać się na kurs na wózki widłowe
http://1wjo.pl
i zostać operatorami z uprawnieniami 2wjo lub 1wjo, powinni przeczytać ten tekst bardzo dokładnie. Zawiera on bowiem cenne wskazówki na temat obsługi wózków widłowych specjalizowanych, czyli takie urządzenia transportu bliskiego, które pozwalają na przewożenie lub podnoszenie ludzi. Należy pamiętać, że są to jedyne wózki umożliwiające tego rodzaju pracę. Pod żadnym pozorem nie wolno więc próbować takich czynności na wózkach jezdniowych podnośnikowych, które nie są do tego przeznaczone. Informację o możliwości podnoszenia operatora powinniśmy odnaleźć w DTR-ce, czyli Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Jeśli producent zabrania lub nie pisze nic na temat podnoszenia ludzi, to trzeba to interpretować jako całkowity zakaz wykonywania pracy w ten sposób.

114906154878294079Podnoszenie i/lub przewożenie osób przy użyciu wózków jest dopuszczalne jedynie przy pomostach dostosowanych i specjalnie zamontowanych do tego celu. Podczas wykonywania prac związanych z podnoszeniem należy pamiętać, że wysokość podnoszenia oraz udźwig wózka wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości określonych przez producenta urządzenia.

Główne zasady obsługi wózków specjalizowanych

Poniżej przestawiamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas podnoszenia osób na wózkach specjalnych. Aby dobrze się do takiego zawodu przygotować, trzeba zrobić kurs na wózki widłowe wszystkich rodzajów:
http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/
. Ich zachowanie gwarantuje większą pewność, że nic złego się nie wydarzy, że operator i osoby postronne nie ulegną wypadkowi.

 • Wózek jezdniowy należy bezwzględnie unieruchomić poprzez zaciągnięcie hamulca pomocniczego,

 • bezwzględnie przed wejściem pracownika na pomost roboczy należy sprawdzić sprawość mechanizmu podnoszenia poprzez uniesienie i opuszczenie pustego pomostu,

 • jazda z człowiekiem znajdującym się na pomoście, niezależnie czy jest on opuszczony, czy uniesiony, jest zabroniona,

 • kierowcy, podczas przebywania pracownika na pomoście, nie wolno opuszczać stanowiska kierowania,

 • podczas podnoszenia pomostu należy zwracać uwagę na ewentualne przeszkody znajdujące się ponad pomostem (elementy konstrukcyjne dachu, instalacje itp.).

Obsługa wózków jezdniowych to nic szczególnie skomplikowanego, zwłaszcza jeśli wcześniej ktoś posiadał już prawo jazdy, niemniej jednak nie można rozpocząć pracy bez uprzedniego przeszkolenia się w tym zakresie.

Wózek widłowy – czynności przed przystąpieniem do pracy

Praca na wózku widłowym jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Kończąc kurs na wózki i stając się operatorem urządzeń transportu bliskiego mamy za zadanie postępować ze sprzętem w sposób dokładnie opisany z Dokumentacją Techniczno-Ruchową. Dziś zaczynamy serię wpisów dotyczącą czynności eksploatacyjnych wózków widłowych. Na dobry początek omówimy więc sobie czynności przed przystąpieniem do pracy. Są to zasady z pogranicza bezpieczeństwa i higieny pracy, które nie tylko operatorzy, ale i wszyscy inni pracownicy hali powinni znać.

wozek14W następnych artykułach opiszemy inne czynności mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózków jezdniowych – są to zachowania, których operator powinien przestrzegać zarówno przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu wykonywania czynności służbowych.

Czynności przed przystąpieniem do pracy

Najważniejszą informacją w tym momencie jest to, czy dane urządzenie ma ważną decyzję UDT zezwalającą na jego eksploatację. Nie wolno również zasiadać za sterami wózka, jeśli nie posiadamy legitymacji UDT oraz nie ukończyliśmy szkolenia
http://1wjo.pl
Bez tego rodzaju pozwolenia praca jest nielegalna i może powodować wiele nieprzyjemnych konsekwencji ze strony Urzędu Dozoru Technicznego, w tym kary pieniężne lub nawet pozbawienia wolności.

W czasie eksploatacji wózka należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej bhp. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia należy je bezzwłocznie unieruchomić oraz natychmiast powiadomić o niesprawności maszyny przełożonego.

Codzienne czynności operatora wózka widłowego

optrainpic1Na co dzień operator zobowiązany jest do wykonania szeregu czynności przygotowawczych przed przystąpieniem do właściwej pracy. Należą do nich:

 • sprawdzanie książki eksploatacji (obsługi) utb pod kątem stwierdzenia ewentualnych wpisów o usterkach,

 • przeprowadzenie wizualnych oględzin wózka,

 • sprawdzenie prawidłowości układów: kierowniczego, hamulcowego, napędowego, osprzętu dodatkowego,

 • sprawdzanie mechanizmów podnoszenia, przechyłu masztu i przesuwu wideł, w tym w szczególności: stanu układu hydraulicznego oraz wideł, łańcucha i masztu,

 • sprawdzenie oświetlenia i sygnalizacji,

 • sprawdzenie stanu opon,

 • sprawdzenie poziomu paliwa (w przypadku wózków jezdniowych spalinowych), naładowania akumulatora oraz poziomu elektrolitu (w przypadku wózków elektrycznych), cieczy chłodzącej, oleju hydraulicznego, oleju w silniku (wózki z napędem spalinowym). Jeśli czegokolwiek brakuje, należy uzupełnić poziom.

Po uruchomieniu silnika należy:

 • sprawdzić funkcjonowanie układu smarowania i chłodzenia, ładowania akumulatora, sterowania układu hydraulicznego oraz czy pracuje on prawidłowo,

 • odnotować sprawność wózka w książce eksploatacji UTB – od tego momentu kierowca przejmuje odpowiedzialność za wózek widłowy.

Więcej wiadomości można uzyskać przychodząc na szkolenie na wózki widłowe
http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/
Jest to jedyny sposób, by zostać pełnoprawnym operatorem tego urządzenia i rozpocząć pracę w zawodzie operatora utb.

Instruktor wózków widłowych – nudny nauczyciel czy interesujący wykładowca?

budowa-wozka-widlowego-elementy

Wiele mitów krąży o instruktorach nauki jazdy – zwłaszcza o instruktorach prawa jazdy kategorii B. Ale nie o nich dziś będziemy pisać – zastanowimy się dziś nad najbardziej szczególnym rodzajem wykładowcy – operatora wózków widłowych. Zapraszam do przeczytania moich krótkich przemyśleń na temat tego zawodu.

Co wyróżnia dobrego instruktora wózków widłowych?

Nikt z nas nie lubi żmudnych i nudnych zajęć i lekcji, które nic nie wnoszą do naszego życia. Mówca, niezależnie czy wykładowca fizyki kwantowej, poezji współczesnej czy nauki jazdy na wózkach (tutaj przykład dobrego ośrodka szkoleniowego
http://1wjo.pl
) jezdniowych musi wykazywać się pasją w tym, czego naucza.

Nauczyciele, których pamiętamy przez całe życie

Nudny nauczyciel nigdy niczego nie osiągnie. Oczywiście będzie miał grupę swoich uczniów, którzy niezależnie od jego umiejętności radzą sobie z materiałem, ale zdecydowanie bardziej będą to samoucy niż uczniowie w pełnym tego słowa znaczeniu. Nauczyciel powinien robić coś więcej niż tylko „w jakiś sposób” przekazywać materiał. Powinien zarażać pasją, miłością do swojego przedmiotu. Nawet tych, którzy nie przepadają za daną dziedziną wiedzy (więcej o tym na
http://manitou.edu.pl/wozki-widlowe.html
), który naprawdę polecam.

Get-WORK-People-WPo latach zawsze wspomina się zarówno tych nauczycieli, którzy prowadzili nasze ulubione przedmioty, jak i tych, których przedmiotów nie lubiliśmy – istotne jest jednak to, że pamiętamy tylko tych, którzy byli naprawdę dobrzy i mamy do nich sentyment, szanujemy ich mimo niechęci do wykładanego przedmiotu – a to jest naprawdę duży sukces.

Dobry pracownik-operator podnośnika koszowego

DSC_0434Jakimi cechami charakteryzuje się dobry pracownik w firmie wynajmującej podnośniki koszowe? Czym w ogóle zajmuje się takowy osobnik? Osoba legitymująca się uprawnieniami IP na podesty ruchome zatrudniana jest zazwyczaj jako operator urządzeń transportu bliskiego, czyli właśnie podnośników koszowych. Dobry pracownik-operator to ktoś, kto jest bardzo cenny, wręcz na wagę złota – umiejętności sterowania podestem ruchomym nie należą do najbardziej standardowych.

Niniejszym zacznijmy tworzyć sylwetkę dobrego operatora, którego warto zatrudnić w takim biznesie. Operator podnośników koszowych powinien być człowiekiem odpowiedzialnym – musi zdawać sobie sprawę z tego, że wykonując pracę na urządzeniu na szwank może być narażone zarówno jego zdrowie, jak i zdrowie osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego musi pamiętać o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Podnośniki koszowe wymagają doświadczenia – dlatego dobrze jest, aby kandydat na stanowisko mógł się już pochwalić wcześniejszymi miejscami zatrudnienia, ewentualnie zleceniami, które wykonywał przy pomocy urządzeń – na przykład montaż reklam, montaż sygnalizacji świetlnej czy naprawianie dachów.

Dobry operator cechuje się również punktualnością i terminowością – nie są to może cechy najbardziej typowe, ale bardzo ważne, ponieważ tylko z poważnymi usługodawcami firmy będą chciały nawiązywać współpracę. Dlatego warto też znaleźć takiego pracownika, który nie tylko pracę będzie wykonywał profesjonalnie, ale również będzie bardzo dobrze zorganizowany. W wykonywaniu usług podnośnikiem koszowym jest to równie istotne, co same umiejętności operatora.

Stań się dobrym szkoleniowcem!

W branży edukacyjnej jest powiedzenie, które mówi, że nie jest trudno być dobrym nauczycielem. Wyzwaniem jest bycie takim nauczycielem, za którego przykładem, wiedzą i umiejętnościami oraz charyzmą pójdą inni. Jeśli i Ty zajmujesz się prowadzeniem szkoleń i chciałbyś wiedzieć, jak w sposób lepszy przemawiać do ludzi, jak przekazywać swoją cenną wiedzę ciekawiej i z większą pasją, to koniecznie zapoznaj się z naszym blogiem DobrySzkoleniowiec.

Dowiesz się z niego m.in.: co robić, aby słuchacze nie tylko byli uczestnikami zajęć, ale również stali się aktywnymi słuchaczami. Kursy i szkolenia zawodowe zbyt często mają do siebie to, że prowadzone są w sposób monotonny i mało kreatywny. Jak wpływa to na jakość zajęć – nie trzeba chyba wspominać.

Każdemu z nas na pewno zdarzyło się być na bardzo nudnej lekcji i na niezwykle ciekawym wykładzie – lub na odwrót. Jako szkoleniowcy doskonale musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak źle, monotonnie prowadzone zajęcia wpływają na poziom zaangażowania naszych słuchaczy. A naszym celem jest przede wszystkim pozyskiwanie uwagi i zainteresowania naszych słuchaczy. Skończyły się już czasy, gdy istniała jedna, góra dwie firmy szkoleniowe zajmujące się określonymi zagadnieniami. Teraz nasi klienci mają możliwość wybierania wśród bardzo wielu ofert i to od nas zależy, czy po raz kolejny wybiorą nasze usługi czy udadzą się do konkurencji.

Forklift-Blue-Firma prowadząca kursy z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego nie może być w tym wypadku wyjątkiem. Szczególnie ważne jest stawianie na wysokiej jakości obsługę i umiejętność poprowadzenia zajęć teoretycznych w sposób ciekawy.

W kolejnym poście zajmiemy się zagadnieniami technicznymi. Co sprawia, że określony szkoleniowiec podczas kursu na wózki widłowe jest mówcą interesującym i przyciągającym uwagę?