Czynniki chemiczne i biologiczne, szkolenia bhp, bezpieczeństwo w pracy

Czynniki chemiczne, z którymi stykamy się na co dzień w pracy dzielą się na dwa rodzaje: substancje chemiczne oraz mieszaniny. Zarówno jedne, jak i drugie mogą być niebezpieczne dla zdrowia pracownika, dlatego ważne jest, by każdy zapoznał się z odpowiednim instruktażem stanowiskowym. Może to być szkolenie bhp wstępne (jeśli dopiero zaczyna pracę) lub szkolenie okresowe (jeśli ponawia je po jakimś czasie od zatrudnienia). Dobrze jest, jeśli również pracodawca przechodzi specjalnie przygotowane dla niego szkolenie bhp dla pracodawców.

 employer

Definicje z zakresu kursu bhp

Na początek zastanówmy się, co jest substancją chemiczną, a co mieszaniną i na jakich stanowiskach pracy możemy się z nimi zetknąć.

Substancje chemiczne – są to pierwiastki chemiczne lub ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji.

Mieszaninami nazywami mieszaniny/ roztwory składajace się z dwóch lub większej liczby substancji.

Kto powinien ukończyć takie szkolenie bhp?

Do grup zawodowych narażonych na czynniki biologiczne należą:

  • służba zdrowia,

  • laboratoria mikrobiologiczne,

  • lecznice zwierząt,

  • hodowla zwierząt,

  • hodowla roślin,

  • przemysł drzewny,

  • przemysł biotechnologiczny,

  • przetwórstwo odpadów,

  • oczyszczanie ścieków.

Dla pracowników tych zarezerwowane powinno być specjalne szkolenie bhp – oferuje je firma
http://szkoleniabhp.edu.pl
. W wypadku stanowisk inżynieryjno-technicznych kurs powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat i nie później niż 12 miesięcy od daty zatrudnienia danego pracownika. Każde szkolenie bhp kończy się przeprowadzeniem egzaminu, który daje pracodawcy pewność, że jego pracownicy znają przepisy i mogą bezpiecznie wykonywać dalej swoje czynności służbowe.

Poniżej widnieje tabela z oznakowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. Z każdym lub z większością z nich będziemy mogli się spotkać podczas pracy na wyżej wymienionych stanowiskach.

niebezpieczne substancje